İşte 2024’ün yol haritası… Afet sigortasına geçilecek, gelir sigortası yaygınlaşacak

Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sigortacılıkta yapılacaklar tek tek sıralandı ve yol haritası belirlendi. Programa göre, 2024’de, tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigortası mekanizması geliştirilerek, yaygınlaştırılacak. Afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak.
Bu kapsamda, zorunlu afet deprem sigortası sisteminin deprem dışında kalan diğer tehlikeleri de içerecek şekilde kapsamı genişletilerek, zorunlu afet sigortası mekanizması oluşturulacak. Program kapsamında 2024’te afet risk aktarım yöntemleri ve finansman imkanları geliştirilecek. Program kapsamında 2023 yılında 11.7 milyon olan zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 2024 yılında 12.7 milyona çıkacak.

DASK’A MALİYETİ BELLİ OLDU

Programda, Kahramanmaraş depreminin hasar boyutuna da değinilerek, depremin ekonomiye olan maliyetinin toplam 103.6 milyar düzeyinde olduğu, bu tutarın 85 milyar dolarlık kısmının doğrudan hasar maliyetinden, 18.6 milyar dolarlık kısmının ise ekonomik aktivite kaybı ile dolaylı maliyetlerden oluştuğu vurgulandı. Toplam maliyetin yüzde 54.9’unun (56.9 milyar dolar) konut hasarından oluştuğu da ifade edildi. Programda, depremin DASK’a toplam maliyetinin 1.9 milyar dolar olduğu, bunun da GSYH’ya oranının yüzde 0,2 olduğu vurgulandı.

GELİR KORUMA SİGORTASI

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yapılacaklara arasında katılım sigortacılığı eko sisteminin geliştirilecek olması da yer aldı. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortasının kurulması da 2024’te yapılacaklar arasında. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik oluşturulması planlanan bakım sigortası için dünya uygulamaları incelenerek, model çalışması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Programı’nda tarım sigortacılığında yapılacaklar da sıralandı. Buna göre tarım sigortasının ürün ve risk bazında kapsamının genişletilecek ve yeni riskler TARSİM kapsamına dahil edilecek. Halen TARSİM kapsamında bölgesel olarak uygulanmakta olan gelir koruma sigortası Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Aynı zamanda buğdaydaki gelir koruma sigortası da yine Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x