LGBT lobisine çifte şok: Üst mahkeme RTÜK kararını hukuka aykırı bulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT sapkınlığına karşı aileyi korumak adına yapılan mitingin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesini oy çokluğuyla kabul etmişti.

Mahkeme LGBT derneğinin itirazını reddetti

RTÜK’ün kamu yararı kararı verdiği ‘kamu spotu’ için LGBT derneklerine üst mahkemeden de ret geldi.

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği

‘nin kararın iptali için açtığı davada karar verildi.

Hukuka aykırı değil

Ankara Bölge İdare Mahkemesi istinafa konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek ‘istinaf’ istemini reddetti.

Kararda “

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 31/05/2023 gün ve E:2022/2282, K:2023/1077 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davacı tarafın istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın (kararın kesinleşmesinden sonra) istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46.maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 13/12/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir